ONW

Welkom bij Ondersteuningsnetwerk West!

Ondersteuningsnetwerk West of ONW West biedt ondersteuning in het gewoon basis en secundair onderwijs. Een multidisciplinair team van ondersteuners staat klaar voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en het schoolteam.

Samenwerking tussen 4 gelijkwaardige partners: gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleiding.
Ondersteuning is mogelijk wanneer de noden gekaderd zijn binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
Ondersteuningsnetwerk West biedt ondersteuning in Oostende-Gistel, Veurne-Westkust, Diksmuide, Ieper, Poperinge.
We zetten in op een grondhouding waarbij de inclusieve waarden bijdragen tot leren en participeren van elke leerling.
We bieden ondersteuning aan leerlingen met een verslag/gemotiveerd verslag type basisaanbod, type 3 en type 9 binnen het kleuter, lager en secundair onderwijs.
Kwaliteitsvolle ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en het schoolteam.
Elk traject is flexibel in duur, intensiteit en aard.

Leersteuncentrum

Op 1 september 2023 eindigt het M-decreet en gaat het decreet Leersteun (DLS) van start.
Dit houdt in dat de ondersteuningsnetwerken wijzigen naar leersteuncentra.
De ondersteuningsnetwerken Noord, West en Zuid zullen een doorstart maken tot de leersteuncentra (LCS) Noord, West, Zuid.
ONW Type 2, West-Vlaanderen, kantelt in in de drie leersteuncentra Noord, Zuid en West en maakt eveneens een doorstart van zijn huidige werking.

Daarnaast worden er twee specifieke leersteuncentra opgericht. Voor type 4 gebeurt dit door Dominiek Savio, voor type 6 en 7 gebeurt dit door Spermalie-De Kade. Er is echter wel een verschuiving van de regio's, afgestemd op de werkingsgebieden van de CLB’s West-Vlaanderen. LSC Noord werkt samen met VCLB De Havens. LSC West werkt samen met VCLB Westhoek-Houtland.

Elke school kan zich slechts bij één leersteuncentrum aansluiten. Bij dit leersteuncentrum kunnen scholen terecht voor al hun leersteunvragen. Over de specifieke werking van het leersteuncentrum zal u later nog geïnformeerd worden.